mg-proeve.dk © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

     Udviklet til 
   MG-prøverne 
       for 1.-9. 
      klassetrin 

 

 

 

Hej matematiklærer i Folkeskolen og private skoler

 

 

Nu er afløseren kommet for dit manuelle rette- og opgørelsesarbejde i forbindelse med de årlige MG-prøver i matematik i Folkeskolen (Matematik Grundlæggende – Diagnostisk prøve, som udgives og forhandles af Hogrefe Psykologisk Forlag).

 

stedet for at bruge papir, blyant og viskelæder (og de deraf afledte ærgrelser) indtaster du enkelt og smidigt elevernes besvarelser i et Excel-regneark, og straks har du alle resultater - dels pr. elev og dels for hele klassen – tilgæng­elige i form af overskuelige farve-grafiske præsentationer, som er velegnede både til din egen opfølgning og til evaluering sammen med eleverne. Og besvarelserne og resultaterne er samtidig automatisk bevaret elektronisk og kan når som helst kaldes frem igen.

 

Sammen med Excel-filen er udviklet et Word-flettebrev, og via flettebrevs­-funktionen i Word kan du automatisk generere foræl­drebreve til alle klassens forældre med en udførlig sammenfatning af resultatet for netop deres barn. I forældrebrevene kan du både redigere en fælles tekst til alle forældrene og tilføje en individuel tekst i hvert enkelt brev.

 

Se meget mere på de følgende sider, hvor der er vist eksempler på både indtastningsdelen og præsentationsdelen. Du kan også - i den blå boks i højre margin her på siden eller på de efterfølgende sider - åbne eller downloade en demo Excel-fil og i ro og mag opleve, hvor nemt det er at indtaste besvarelser og få præsenteret resultater. 

 

 

 

 

Download demo
Excel-fil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: info@mg-proeve.dk